PROMOCJA!
NA OKNA!
NA NOWE BUDOWY 35 % RABATU!

Okna PVC 6 komorowe

bluEvolution: 82
 

 

Najnowsza generacja ciep?ych okien bluEvolution: 82. to optymalne po??czenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych parametrów ochrony cieplnej w?a?ciwych dla budownictwa pasywnego. Specjalny system 6-cio komorowych profili PCW o szeroko?ci 82 mm w po??czeniu z podwójnym lub potrójnym zestawem elastycznych uszczelek oraz stosowanym standardowo 2-komorowym pakietem "ciep?ych" szyb, pozwalaj? na konstruowanie okien, charakteryzuj?cych si? jednym z najlepszych parametrów izolacyjno?ci termicznej w?ród wyrobów dost?pnych na rynku stolarki otworowej. Dlatego okna w systemie bluEvolution: 82 zapewniaj? najwy?szy z mo?liwych poziom efektywno?ci energetycznej a tym samym najwi?ksze oszcz?dno?ci w wydatkach na ogrzewanie w stosunku do kosztu ich zakupu.

 

 

 

 

Charakterystyka:

 

 

Profile: 6-komorowe profile ram i skrzyde? wykonane z najwy?szej jako?ci PCW:

 

 • energooszcz?dne
 • ekologiczne
 • odporne na szkodliwe wp?ywy atmosfery
 •  ?atwe w piel?gnacji i utrzymaniu czysto?ci.
 •  Szyby: Dwukomorowe pakiety ciep?ych szyb o najlepszym na rynku wspó?czynniku izolacyjno?ci termicznej Ug = 0,5 W/m²K dla szyb wype?nionych argonem. Mo?liwo?? stosowania dowolnych pakietów szyb (termicznych, akustycznych i antyw?amaniowych) o szeroko?ci do 52 mm.

 •  Osadzenie szyb: G??bokie osadzenie szyb dodatkowo poprawia izolacj? ciepln? okna.

 •  Uszczelki: Do wyboru dwa systemy uszczelnie? AD z dwiema uszczelkami oporowymi lub MD z dodatkow? uszczelk? ?rodkow?.

 •  Du?e komory zewn?trzne: Skutecznie poprawiaj? wentylacj? i ch?odzenie profili (mniejsze napr??enie termiczne) oraz u?atwiaj? odprowadzanie wody.

 •  Wzmocnienia: Specjalny system ocynkowanych, du?ych wzmocnie? stalowych.

 •  Tworzywo PCW: odporne na szkodliwe wp?ywy atmosfery i zabrudzenia, g?adka powierzchnia profili u?atwia utrzymanie ich w czysto?ci.

 • Kolory: szeroka paleta kolorów profili, zarówno g?adkich, jak i drewnopodobnych, w tym drewna szlachetnego.

 •  Zakresy zastosowania: Okna z PCW w kolorze bia?ym oraz w szerokiej palecie kolorów g?adkich oraz drewnopodobnych bez ogranicze? formalnych i funkcjonalnych.

   

  Dane techniczne:
 •  Uf =1,0 W/m²K (wersja MD)
 •  Ug =0,5 W/m²K (szyba 4/16/4/16/4 + argon)
 •  Uw =0,7 W/m²K (dla okna referencyjnego w systemie MD)
 


 

Efect

Spe?niaj? wszystkie wymogi nowoczesnego wyposa?enia mieszkania i podkre?laj? indywidualny styl w?a?ciciela. Zami?owanie do wyj?tkowo?ci przek?ada si? bowiem na harmonijn? ca?o??. Na oryginaln? estetyk? sk?adaj? si? zarówno kontury okien jak i zaokr?glone listwy przyszybowe. 

Charakterystyka:

 •  74 mm i 6 komór to idealne po??czenie zapewniaj?ce doskona?e w?a?ciwo?ci okien

 •  zaokr?glone kraw?dzie systemu

 •  profil charakteryzuje si? wspó?czynnikiem przenikania U=1,2 W/m2K

 

 

 

Okna


Realizacje

Brama Segmentowa Gros


| O firmie | Okna | Drzwi | Bramy | Realizacje | Kontakt | Polityka plików "cookie" | Mapa strony |
Admin © 2023 F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Designe & hosted ProfitMedia™ • ProfitCMS
Ta strona używa ciasteczek.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Tutaj znajdziesz naszą politykę używania plików cookie".
Zamknij